zachód słońca

zachód słońca

piątek, 20 marca 2020

Piątek III Tygodnia Wielkiego Postu

   «Uleczę ich niewierność i umiłuję ich z serca, bo gniew mój odwrócił się od nich. Stanę się jakby rosą dla Izraela, tak że rozkwitnie jak lilia i jak topola rozpuści korzenie (Oz 14,5-6).

   Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od tych» (Mk 12,30-31).

 Miłość miłosierna. Wystarczy skrucha, by doświadczyć Bożej dobroci i miłości. 

   Kiedy nawet nie zasługujemy na przebaczenie, On powodowany miłością, przebacza. 

   Wielkie przesłanie nadziei słów Ozeasza. Bóg kocha miłością przebaczającą, miłością miłosierną. 

   Pośród całego gąszczu różnych praw, nakazów i zakazów można się zagubić. 

   Jezus wskazuje tylko jedno przykazanie - MIŁOŚĆ. Kochać Boga i kochać bliźniego. Kochać siebie, by kochać bliźniego. 

   Kochać, by być na drodze do Królestwa. Pokuta i wyrzeczenia mają wartość, jeżeli ich źródłem jest miłość lub kiedy pogłębiają naszą miłość i prowadzą do niej. 

   Słowa Jezusa wskazują nam, że czas Wielkiego Postu to zaproszenie do tego, co stanowi istotę Ewangelii - do Miłości. Tak często zamiast tego, co istotne, zajmujemy się błahostkami...

1. Jakie jest moje doświadczenie Bożej miłości?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz