zachód słońca

zachód słońca

czwartek, 6 sierpnia 2020

Święto Przemienia Pańskiego

   Nie za wymyślonymi bowiem mitami postępowaliśmy wtedy, gdy daliśmy wam poznać moc i przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa, ale jako naoczni świadkowie Jego wielkości (2 P 1,16). 

   Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z Nim (Mt 17,2-3).

   Piotr odwołuje się do jednego z najważniejszych wydarzeń swojego życia.  Wydarzenia, które pozwala mu zobaczyć wszystko na nowy sposób. 

    Wskazuje również na świadków Starego Testamentu, których widział - Eliasza i Mojżesza. Eliasz został porwany w ognistym obłoku do nieba, a Mojżesz rozmawiał z Bogiem twarzą w twarz i jego twarz lśniła do tego stopnia, że musiał zasłaniać twarz przed Izraelitami. 

   Jezus zabiera apostołów na Tabor w momencie, kiedy zaczyna się wokół Niego zaciskać krąg ciemności i nienawiści. I pośród tych ciemności ukazuje i Bożą chwałę i moc. I św. Piotr czyni podobnie wobec pierwszych wspólnot chrześcijańskich, które doświadczają trudności i prześladowań - wskazuje na  światło - Boże Słowo. To ono może nas prowadzić na drogach wiary, kiedy doświadczymy trudności i ciemności. 

    Ewangelia ukazuje nam samo wydarzenie na górze Tabor. Wobec
tajemnicy i chwały Boga Piotr nie potrafi zapanować nad emocjami i wypowiada niespójne słowa. Chce zrobić coś, co jest niemożliwe - zatrzymać chwałę Boga w namiocie. Pozostać na górze.

    Miejsce, jakie Jezus zajmuje w momencie objawienia, wskazuje na Jego fundamentalną rolę w historii zbawienia. W końcu prorok Eliasz i Mojżesz prawodawca znikają, zostaje sam Jezus. Prawo i prorocy nie są już potrzebni. Wystarczy słuchać Jezusa, aby nie zgubić się na drodze do Boga. 

1. Jak radosne doświadczenia wiary wpływają na moje przeżywanie trudnych doświadczeń?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz