zachód słońca

zachód słońca

wtorek, 29 września 2020

Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała


Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego (J 1,51).


    Spośród wszystkich duchów niebieskich, stworzonych przez Boga, dane nam jest kontemplować dzisiaj oblicza trzech archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała. 

    Michał. Kiedy część duchów zbuntowała się przeciwko Bogu, swojemu Stwórcy, a największy z nich - Lucyfer, zawołał Nie będę służył, to właśnie on miał zawołać: Któż jak Bóg! - Mi-cha-el! Potrafił uznać wielkość i wspaniałość Boga.

    Ten podziw dla Boga, na wzór św. Michała, wyrażali Izraelici po przejściu morza, ratując się z rąk Egipcjan: Któż jest pośród bogów równy Tobie, Panie, w blasku świętości, któż Ci jest podobny, straszliwy w czynach, cuda działający!  

    Gabriel.  Bóg jest Mocą! lub Mąż Boży! Swoje imię ujawnia Danielowi, zapowiadając ratunek dla Izraela oraz narodziny Odkupiciela po długich Bożych 70 tygodniach. Każdy z nich oznaczał 7 lat. Po 490 latach archanioł Gabriel znów pojawia się na kartach Biblii, w małym domu w Nazarecie, by ogłosić spełnienie obietnicy. Ten, dla którego nie ma nic niemożliwego, staje się Człowiekiem w łonie Dziewicy. Bóg jest Mocą! Moc Najwyższego osłoni cię... Ogłosił tajemnicę wcielenia Maryi, uspokajał Józefa, ogłosił radość pasterzom. 

    Rafał. Bóg leczy, Bóg uzdrawia. Znamy jego imię z Księgi Tobiasza. Prowadzi do spotkania Sary i Tobiasza, łączy ich los i sprawia, że ufna modlitwa zostaje zaniesiona przed Boży tron i zostaje wysłuchana. Ich serca zostają uleczone. Towarzyszy Tobiaszowi jako człowiek pod przybranym imieniem Azariasza - Bóg pomaga, by w końcu ujawnić swą prawdziwą tożsamość: Jam jest Rafał, jeden z siedmiu aniołów, którzy stoją w pogotowiu i wchodzą przed majestat Pański! 

    Ujrzycie aniołów Bożych! Spojrzeć na świat Jezusowymi oczami, by zobaczyć Bożych posłańców, którzy wciąż przychodzą człowiekowi z pomocą, wspierając w walce ze złymi duchami, lecząc duchowe i fizyczne zranienia, przynosząc dobre wieści od Boga, uspokajając i napełniają radością. 


1. Czy kontempluję czasem świat niebieskich duchów?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz