zachód słońca

zachód słońca

piątek, 16 września 2022

Piątek 24. Tygodnia Zwykłego - wsp. świętych Korneliusza i Cypriana

    A było z Nim Dwunastu oraz kilka kobiet, które uwolnił od złych duchów i od słabości: Maria, zwana Magdaleną, którą opuściło siedem złych duchów; Joanna, żona Chuzy, zarządcy u Heroda; Zuzanna i wiele innych, które im usługiwały ze swego mienia (Łk 8,2-3).


    Krótkie zdania o towarzyszeniu Jezusowi przez kobiety. znamy je z imienia dzięki św. Łukaszowi. Ten obraz wędrówki Mistrza pośród uczniów i uczennic pomaga nam zrozumieć lepiej postawę Jezusa.

    To, że Jezusowi towarzyszyli mężczyźni, było zrozumiałe. Ale towarzystwo kobiet musiało wywoływać szok Jemu współczesnych. Nie było normą, że nauczyciele gromadzili wokół siebie uczennice. A Jezus je miał, korzystał z ich pomocy i współpracy. Podobnie jak uczniowie, także i one nie należały do znamienitych rodów, chociaż jedna była żoną zarządcy u Heroda. 

    Te kobiety pozostały wierne Jezusowi nawet wtedy, gdy wszyscy uczniowie uciekli ze strachu. Pozostały pod krzyżem razem z Maryją, Jego Matką. To kobiety pośpieszyły po zakończeniu szabatu, gdy jeszcze było ciemno, do Jego grobu. To kobiety były pierwszymi zwiastunkami zmartwychwstania. 

    Równie ważne jako to, co Jezus głosił i robił, jest to, jak to robił. Chodzi o postawy, które prezentował wobec ubogich, dzieci, chorych, odrzuconych, wobec kobiet - to wszystko składa się na pełnię obrazu. Okazywał miłosierdzie i współczucie, a to było zauważalnym, rozpoznawalnym znakiem Mistrza z Nazaretu. Być może było to tym bardziej widoczne, że stanowiło kontrast między postawą elit a Jego postawą.

    I chociaż obraz namalowany przez Łukasza ma już tak wiele czasu, Kościół wciąż musi się uczyć tego, by dostrzegać odwagę, wierność, miłość, zaangażowanie, posługę i oddanie tak wielu kobiet, które w historii Kościoła i dzisiaj towarzyszą Jezusowi...


1. Czy zauważam w Kościele tych, którzy wykonują mało znaczące posługi?

1 komentarz:

  1. Bardzo dziękuję, za wydobycie, za opisanie postawy Jezusa wobec kobiet.

    OdpowiedzUsuń