zachód słońca

zachód słońca

czwartek, 9 kwietnia 2015

Czwartek w Oktawie Wielkanocy

      Potem rzekł do nich: To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach. Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma. I rzekł do nich: "Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie, w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego (Łk 24, 44 - 48).

   Wieczernik. Spotkanie ze Zmartwychwstałym. Nareszcie wszystko staje się jasne. Ten sam ewangelista pisał o apostołach przed śmiercią Jezusa: Lecz oni nie rozumieli tego słowa, było ono zakryte przed nimi, tak że Go nie pojęli, a bali się Go zapytać (Łk 9,45). Teraz wszystkie proroctwa i znaki przyoblekają się w znaczenie. Stają się czytelne. 

  
  Z oczu opada zasłona, umysł zaczyna rozumieć, a serce czytać słowa i znaki. Kolejny dar Zmartwychwstałego. 

   Stają się świadkami. Jeszcze do niedawna zalęknieni, szukający schronienia za zamkniętymi drzwiami lub ratujący się ucieczką z niebezpiecznego miasta, wyjdą z odwagą głosić prawdę o Zmartwychwstaniu. Odwaga - jeszcze jeden dar, którym zostali obdarowani. Dar niełatwy do przyjęcia - narazi na wiele niebezpieczeństw, bicie, więzienie i śmierć. Dar trudny. Wymaga wielkiego zaufania do Tego, który nim obdarza. 

O planie Chrystusa

    Kiedy Chrystus wstąpił do nieba i zasiadł po prawicy Ojca, przystąpili do Niego zatroskani aniołowie z zapytaniem o przyszłe losy Królestwa Bożego na ziemi. 
- Mam przecież tam swoich uczniów - odpowiedział Syn Boży.
    Ale aniołowie, widząc, jak słabi, mali i zawodni są Jego uczniowie, nie chcieli uwierzyć w takie kiepskie rozwiązanie i nalegali dalej:
- Panie, naprawdę nie masz żadnego innego, lepszego planu?
- Nie, innego planu naprawdę nie ma i nie będzie - odparł Jezus. 

1. Czy jestem odważnym świadkiem Jezusa Zmartwychwstałego?
2. Czy podejmuję wysiłek medytacji, by rozumieć Boże Słowo?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz