zachód słońca

zachód słońca

niedziela, 31 maja 2015

Uroczystość Najświętszej Trójcy

     Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem (Mt 28,18 - 20a).

     Wierzę w Boga Ojca, Stworzyciela, który z prochu Ziemi ulepił człowieka i kształt mu nadał, uczynił go niewiele mniejszym od aniołów, obdarzył władzą nad dziełami rąk swoich, wszystko złożył pod ludzkie stopy…

         Wierzę w Jezusa Chrystusa, Syna, Boga – Człowieka, który przyszedł, by się pochylić nad człowiekiem i odbudować w nim boski obraz z rajskiego ogrodu…

         Wierzę w Ducha Świętego, który wciąż
jest obecny i napełnia swoją mocą ludzkie serca, ucząc prawdy o życiu człowieka i jego przeznaczeniu. Wierzę w Ducha, bo tylko Duch, jeśli tchnie na glinę stwarza Człowieka.

         I dlatego wierzę w Człowieka, wierzę, że człowiek ściągnie ze strychu zakurzony mebel wiary, w końcu coraz modniejsze stają się antyki, wierzę, że przyjmie Boga w Osobie Ojca, Syna i Ducha, w całej prawdzie, choćby stać się to miało u samego kresu podróży… Wierzę, że zrozumie – beze Mnie nic nie możecie uczynić…

         Wierzę w człowieka – ósmy sakrament mojej wiary. Bóg jest jeden, ale nie jest egoistą. Bóg jest jeden, ale w trzech Osobach. I spodobało się Bogu zbawić nas nie pojedynczo, ale we wspólnocie… Dlatego idąc do Chrystusa nie można pominąć człowieka… 

1. Jak rozumiem jedność Osób Bożych?
2. Jak rozumiem ich odrębność?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz