zachód słońca

zachód słońca

środa, 3 czerwca 2015

Środa IX Tygodnia Zwygłego - wsp. św. Karola Lwangi i towarzyszy

        Jezus im rzekł: Czyż nie dlatego jesteście w błędzie, że nie rozumiecie Pisma ani mocy Bożej? Gdy bowiem powstaną z martwych, nie będą się ani żenić, ani za mąż wychodzić, ale będą jak aniołowie w niebie. Co zaś dotyczy umarłych, że zmartwychwstaną, czyż nie czytaliście w księdze Mojżesza, tam gdzie mowa "O krzaku", jak Bóg powiedział do niego: Ja jestem Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. Nie jest On Bogiem umarłych, lecz żywych. Jesteście w wielkim błędzie (Mk 12,24-27).

     Prawdziwy Bóg nie pozwoli się uwięzić w sidłach sprytnie
zastawianych przez ludzi. W zderzeniu z saduceuszami pokazuje im, że ich sposób pojmowania świata zawiera się jedynie w ramach materializmu i egoizmu. Ukazuje też, na czym polega rzeczywistość zmartwychwstania. Pokazuje karykaturalność myślenia saduceuszy. Nie można mówić o zmartwychwstaniu nadając mu ramy ziemskiej rzeczywistości. Nie potrafią tego zrozumieć, bo nie znają Boga. Nie znają Boga, który jest żywy i jest źródłem życia. 

    Zmartwychwstanie jest tym ostatecznym spotkaniem z Bogiem żywym, bogiem, który przemienia nasze życie i nadaje mu rysy nieśmiertelności. To jest powołanie, do którego zaprasza nas Bóg - abyśmy mieli życie. 

    W tym zamyka się nasza nadzieja. W życiu bez końca w jedności z Bogiem. Taką nadzieją żyli i taką nadzieją oddawali swoje ziemskie życie patroni dzisiejszego dnia - męczennicy Karol Lwanga i jego towarzysze. 

O życiu pozagrobowym

Dwóch mnichów, pobożnych i roztropnych, umówiło się, że ten, który pierwszy umrze, da znać drugiemu o tym, czy zaświaty wyglądają właśnie tak, jak to oni sobie wyobrażali, czy też inaczej. Meldunek miał być krótki i rzeczowy i miał zawierać tylko jedno słowo: albo TOTALITER ("całkowicie tak"), albo ALITER ("inaczej"). Po śmierci pierwszego z nich przychodzi wiadomość: TOTALITER ALITER

1. Jak wyobrażam sobie wieczność?
2. Czy wierzę w życie wieczne?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz