zachód słońca

zachód słońca

czwartek, 24 grudnia 2015

Czwartek IV Tygodnia Adwentu - Wigilia

    Zachariasz, ojciec Jana został napełniony Duchem Świętym i prorokował, mówiąc: Niech będzie uwielbiony Pan, Bóg Izrael, że nawiedził lud swój i wyzwolił go, i moc zbawczą nam wzbudził w domu sługi swego, Dawida.
(Łk 1,67-69).

   Zachariasz, który przemawia po 9 miesiącach milczenia. Bóg zamknął jego usta, by otworzyć mu oczy i uszy, by przede wszystkim otworzyć jego serce. 

    Zachariasz nie chciał uwierzyć Bożemu Posłańcowi. Zresztą, ja mu się nie dziwię, mnie też byłoby trudno uwierzyć. Czas milczenia był znakiem. Znakiem, który umocnił wiarę Zachariasza. Dlatego Zachariasz już nie pyta, nie poddaje w wątpliwość tego wszystkiego, co go spotyka. Otworzone po okresie milczenia usta wypowiadają hymn uwielbienia dla Boga, który potrafi wejść w ludzką słabość, by pomóc człowiekowi wzrastać. 

Może i nam przydałoby się czasem zamilknąć, by dostrzec i usłyszeć Boże działanie w nas i wokół nas? W świecie tak głośnym, pełnym ludzkich słów, niejednokrotnie słów pozbawionych znaczenia, trudno jest usłyszeć głos Tego, który przemawia do ludzkiego serca. 

1.Za co mogę dzisiaj pochwalić Boga?
2. Jak często wysławiam Boga za Jego działanie w moim życiu?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz