zachód słońca

zachód słońca

czwartek, 26 marca 2020

Czwartek IV Tygodnia Wielkiego Postu

   Pan rzekł wówczas do Mojżesza: «Zstąp na dół, bo sprzeniewierzył się lud twój, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej. Bardzo szybko odwrócili się od drogi, którą im nakazałem, i utworzyli sobie posąg cielca ulanego z metalu i oddali mu pokłon, i złożyli mu ofiary, mówiąc: "Izraelu, oto twój bóg, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej"» (Wj 32,7-8).

   Badacie Pisma, ponieważ sądzicie, że w nich zawarte jest życie wieczne: to one właśnie dają o Mnie świadectwo. A przecież nie chcecie przyjść do Mnie, aby mieć życie (J 5,39-40).

   Wszystko świadczy o Jezusie: Ojciec, Mojżesz, prorocy i dzieła. A jednak tak łatwo odejść od Boga i wybrać złotego cielca. 

   Niewiara. Jedna z cech współczesnego społeczeństwa. Stara Europa zmęczona religijnością. Człowiek przestał się czuć związany z jakimkolwiek Bogiem, sam stając się idolem dla siebie. 

   Odrzucenie Boga stworzyło człowieka, który niszczy sam siebie, innych i świat. Złoty cielec gospodarki i zysku tworzy świat wyzysku, niesprawiedliwości...

    Jakże aktualne są słowa pełne żalu, jakie dziś wypowiada Jezus: nie chcecie przyjść do mnie, aby mieć życie... To także słowa troski: droga człowieka bez Boga jest katastrofą człowieka. 

1. Jaka jest moja relacja z Jezusem?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz