zachód słońca

zachód słońca

środa, 25 marca 2020

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

    W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: «Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, » ... Na to rzekła Maryja: «Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!» Wtedy odszedł od Niej anioł. (Łk 1,26-28.38).

   Święty Łukasz jest artystą opisów, które ubogaca nicią dialogów i uczuć. 

    Opis spotkania Maryi z Aniołem posłanym od Boga tworzy wspaniałą tkaninę, na której możemy zobaczyć wnętrze domu w Nazarecie, domu wypełnionego ciszą i modlitwą, domu zatrzymanego w kadrze spotkania. 

   Przybywa Gabriel, "Bóg jest moją mocą". To Boża inicjatywa. i zaskoczenie na twarzy młodej Dziewczyny. To zaskoczenie i zadziwienie przeradza się jednak w zrozumienie. Maryja zaczyna rozumieć. Być może już wtedy zrozumiała, że to, co zaczyna się w nazaretańskim domu w Galilei, nie będzie dla Niej łatwe. 

   Dzięki Łukaszowi wszystko wydaje się piękne, spotkanie pełne poezji. Ale jest jeszcze jeden moment, który nieco burzy ten spokojny obraz - wtedy odszedł od Niej anioł

   Anioł wycofał się i zostawił Ją z tajemnicą i niepokojem. Już nigdy więcej nie pojawi się przy Niej ten, który przedstawił się imieniem: "Bóg jest moją mocą". Początek drogi zawierzenia, pełnego i często niezrozumiałego. Łukasz będzie mówił o tym, że nie zawsze Maryja i Józef rozumieli...

   Zawierzenie zaprowadzi ją na Kalwarię, pod Krzyż Syna. W milczącym zawierzeniu obejmie martwe ciało Syna pod krzyżem, kiedy niebo będzie milczało. A anioł nie przyjdzie. 

1. Czy potrafię zawierzyć, nie rozumiejąc otaczającej rzeczywistości i Bożych planów wobec mnie?

   

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz