zachód słońca

zachód słońca

środa, 10 czerwca 2020

Środa X Tygodnia Zwykłego

   Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę. bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni (Mt 5,17-19).

   Stary Testament. Prawo, Pisma i Prorocy. Są tacy, którzy nie chcą do niego zaglądać, ale potrafią powiedzieć: przedstawia on obraz Boga zupełnie odmienny od tego, który ukazał Jezus. Bóg Starego Testamentu jest Bogiem surowym, gniewnym, dalekim i niemiłosiernym. Tak uważa wielu.

   Jest to spojrzenie fałszywe, a nawet przewrotne. 

   Nie brakuje też takich, którzy odrzucają jakąkolwiek władzę czy prawo, także Boże, jako ograniczające ludzką wolność. Przecież liczy się wyłącznie miłość. A prawo jest dla nich przeszkodą dla miłości i wolności. 

    Są wreszcie tacy, którzy uważają, że wiara to nie muzeum, w którym  przechowuje się starożytne rękopisy, tradycje i zwyczaje. Życie i wiara to dla nich nieustanna zmiana, rozwój i postęp. Wszystko się porusza, trzeba więc odrzucić ten Stary Testament - już nie służy...

   Jezus ukazuje jednak zupełnie coś innego. Nie powtarza jedynie mądrości Starego Testamentu, ale ją zakłada, nadaje jej sens, uzupełnia, udoskonala, doprowadza do pełni. 

   Dla wierzących Stary Testament jest wciąż księgą aktualną, nad którą się pochylamy z szacunkiem, studiujemy, modlimy się jego słowami i wciąż przekazujemy zawartą tam mądrość. 

   Odczytujemy Stary Testament oczami Jezusa. Jak jak odczytywał, nauczał, czynił i żył nim Jezus. Do Starego Testamentu Jezus wnosi przejrzystość, pełnię. Dzięki Niemu wiele niezrozumiałych rzeczy możemy odczytać w duchu miłości. Dzięki Niemu Stary Testament wciąż jest aktualny. 

    Na początku było Słowo. I Słowo zostało zdradzone. Zadaniem Jezusa nie było zerwanie z tym wszystkim, co było wcześniej. On nie unieważnia, ale oczyszcza z kurzu, ujawnia istotę i jasność Słowa, które wyblakło przez grzech  i ludzką niezdarność. 

   Jezus ukazuje całą inteligencję przesłania Starego Testamentu. "Intus legere" - inteligencja, trzeba pogłębić czytanie, nie pozostawać na powierzchni liter. Aby odkrywać historię zbawienia, aby odkrywać prawdziwe oblicze Boga, oblicze ukryte, tajemnicę ukrytą, która w Chrystusie objawia się człowiekowi. 

1. Czy Stary Testament jest dla mnie ważną lekturą?

    

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz