zachód słońca

zachód słońca

czwartek, 3 września 2020

Czwartek XXII Tygodnia Zwykłego - wsp. św. Grzegorza Wielkiego, papieża i doktora Kościoła


    Niechaj się nikt nie łudzi! Jeśli ktoś spośród was mniema, że jest mądry na tym świecie, niech się stanie głupim, by posiadł mądrość (1 Kor 3,18).

    Lecz Jezus rzekł do Szymona: «Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił». I przyciągnąwszy łodzie do brzegu, zostawili wszystko i poszli za Nim (Łk 5,10b-11).


    Jedynym, za którym idziemy i którego naśladujemy, jest Chrystus. 

    Paweł pisze, do mocno podzielonej gminy w Koryncie, próbując zapobiec podziałom i i błędnym naukom. Dlatego daje założonej przez siebie gminie jasne wskazanie: niech nikt nie myśli, że jest posiadaczem mądrości. Zawsze będziemy uczniami w szkole Chrystusa, uczniami poszukującymi i praktykującymi. 

    Stąd wynika konieczność ciągłej uwagi, aby nie pobłądzić. Nie pójść za kimś, nawet świętym, kto jednak nie może dać zbawienia. Drugie niebezpieczeństwo, to uznać się za Mistrza, przywódcę, przewodnika, za którym pójdą inni.

    Cała nadzieja, cała nasza ufność jest w Chrystusie. Nigdy nie można utracić Go z oczu. 

    Ludzie przychodzili do Jezusa, aby Go słuchać, aby się uczyć Królestwa Bożego, aby słuchać Słowa Bożego. A On angażuje ich, prostych rybaków, w swoją misję. Doświadczyli po nocnym trudzie niepowodzenia i zmęczenia. Wobec cudu połowu, przytłoczony doświadczeniem, które go przerasta, Piotr wyznaje swoją małość i grzeszność. Jest przytłoczony także tym, co odkrywa o Jezusie  i zaproszeniem, które otrzymuje, które go przerasta. 

    Patron dzisiejszego dnia, św. Grzegorz, nazywał siebie sługą sług Bożych. Kiedy misja nas przytłacza, wydaje się zbyt wielka i nie na nasze możliwości, te słowa św. Grzegorza mogą być wskazówką. Autorytet Piotra nie zależy od jego własnej mocy i skuteczności.  Misja powierzona uczniom nie zależy od ich umiejętności czy zdolności. Misja zależy od tego, czy dajemy się prowadzić Słowu  i oddajemy Mu wszystko, co jest w naszej dyspozycji - nasze umiejętności, talenty, nasz umysł i serce. 

    Nie bój się! Będziesz łowił ludzi! Wszystko zaczyna się wtedy, kiedy zostawiasz wszystko, kiedy potrafisz zostawić sieci, które cię wiążą i odbierają wolność, kiedy widzisz w sobie grzesznika, kiedy człowiek potrafi całkowicie zaufać Panu, a nie swojej mądrości. 


1. Kto jest moim Mistrzem, za którym idę? 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz