zachód słońca

zachód słońca

piątek, 8 stycznia 2021

Piątek II Tygodnia Bożego Narodzenia


Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga (1J 4,7).

Zlitował się nad nimi, byli bowiem jak owce nie mające pasterza. I zaczął ich nauczać. A wziąwszy pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo, połamał chleby i dawał uczniom, by kładli przed nimi (Mk 6,34b.41a). 


    Miłość jest z Boga. Ta miłość objawiła się w Tajemnicy Wcielenia Bożego Syna, który przychodzi, aby człowieka niezdolnego do miłości obdarzyć życiem. Miłość jest życiem.  Bóg przychodzi, by nawiązać relacje z człowiekiem, który pozrywał więzi. 

    Ta miłość przejawia się poprzez dzieło odkupienia, które dokonuje się poprzez ofiarę Syna. To poprzez dzieło odkupienia więź człowieka z Bogiem jest możliwa.

    Miłość jest litościwa. Dostrzega głód, potrzeby człowieka. Widzi człowieka w jego pełni, zaspokajając głód ducha i ciała. 

    Miłość szuka i znajduje rozwiązania. Nie zraża się trudnościami. Potrafi dzielić się tym, czym jest i co posiada. Każde dobro, którym została wyposażona, pomnaża i daje innym. Jest twórcza. Zachęca do działania. 

1. Czy dostrzegam Bożą Miłość?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz