zachód słońca

zachód słońca

poniedziałek, 11 stycznia 2021

Poniedziałek 1 Tygodnia Zwykłego


    Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna (Hbr 1,1-2a).

    Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże (Mk 1,14-15a).


    Bóg wciąż przemawia do człowieka, objawia mu siebie i zaprasza do wspólnoty ze sobą.

    Pierwszą księgą napisaną przez Boga dla człowieka, która mówiła o Bożej miłości, był stworzony świat. Przez piękno stworzenia, harmonię i bogactwo kolorów i dźwięków, przez świat pełen życia i światła, człowiek odczytywał potęgę swojego Stwórcy, doświadczał Jego miłości i bliskości. 

    Grzech spowodował, że człowiek utracił umiejętność odczytywania świata jako miejsca Bożej obecności. Może czasem zachwyca się pięknem, dostrzega je, ale nie do końca i nie zawsze potrafi zobaczyć chwałę i miłość Stwórcy.

    Bóg znalazł sposób, by przywrócić pamięć ludzkiego serca i opowiedział raz jeszcze człowiekowi historię swojej miłości. Poprzez Słowo natchnione, spisane na zwojach i kartach Biblii, człowiek może wciąż poznawać miłość Pana Boga, widzieć kierowane do człowieka zaproszenie i ciągle wychodzenie ku człowiekowi mimo grzechu i niewierności. 

    A kiedy człowiek stał się niewolnikiem litery, przestał widzieć przesłanie, które poprzez słowa płynęło, kiedy próbował zamknąć Boga w ramach swoich wyobrażeń, Bóg sprawił, że Słowo stało się Ciałem i zamieszkało pośród ludzi. Słowo przyjęło ludzkie ciało i ludzką twarz, stało się jeszcze raz żywe i namacalne. Przypomina, że wypełnił się czas i prosi o otwarcie serca, o nawrócenie, by człowiek znów potrafił zobaczyć, odczytać i doświadczyć Bożej miłości, obecności i bliskości. Zaprasza do wspólnoty.


1. Czy potrafię dostrzegać staranie Boga, który chce być blisko mnie?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz