zachód słońca

zachód słońca

sobota, 1 maja 2021

Sobota 4. Tygodnia Wielkanocy - wsp. św. Józefa, rzemieślnika

    W następny szabat zebrało się niemal całe miasto, aby słuchać słowa Bożego. Gdy Żydzi zobaczyli tłumy, ogarnęła ich zazdrość, i bluźniąc sprzeciwiali się temu, co mówił Paweł (Dz 13,44-45).

    Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie - wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła! Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, owszem, i większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca(J 14,11-12).


    Zazdrość. Tak często jest motorem ludzkiego działania. Prowadzi do przewrotności i zaślepienia, nie potrafi dostrzec dobra i się nim ucieszyć. 

    Zazdrość wyrządza tak wiele szkód zarówno poszczególnym osobom, jak i wspólnotom czy społeczeństwu. Człowiek nie potrafi rozpoznać dobra, które ma w sobie, a patrzy złym okiem na drugiego. 

    Jesteśmy powołani do szczęścia i Bóg wyposażył nas we wszystko, aby to osiągnąć. Trzeba pozwolić Bogu wejść do swojego życia, otworzyć się na Ducha, aby przyjąć Dobrą Nowinę. Żyć uważnie, aby nie dać się pozbawić radości, która przychodzi do nas wraz z darem Słowa i pozwala się ucieszyć dobrem braci i sióstr. 

    Bóg uobecnia się w życiu Jezusa poprzez swoje dzieła i swoje Słowo. W Jezusie Bóg wychodzi nam na spotkanie i Jezus chce nas nauczyć widzieć, to znaczy chce, abyśmy odkrywali obecność Jego i Jego Ojca w tym, co pozornie jest po prostu ludzkie, przyziemne. 

    Otrzymujemy obietnicę: na drodze życie możemy cieszyć się Jego pomocą i obecnością, będziemy realizować Jego dzieła, będziemy uobecniać Go pośród pozornej nieobecności. Odkryjemy, poprzez osobiste doświadczenie, światło i życie, którego On pragnie nam udzielać. 

    To jest możliwe wówczas, kiedy otwieramy się na Jego zaproszenie, by czynić Ewangelię żywą w naszym życiu. Rozpoznajemy Jezusa, a w Nim Ojca, kiedy kochamy, modlimy się, kiedy przebaczamy, pozwalamy się przemieniać, kiedy wzrastamy jako osoby i otwieramy się na naszych braci i siostry. To wtedy dokonuje się przemiana społeczeństw, nie poprzez rewolucję, ale poprzez miłość. 

1. Jak przezwyciężam w sobie uczucie zazdrości wobec innych?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz