zachód słońca

zachód słońca

piątek, 16 lipca 2021

Piątek 15. Tygodnia Zwykłego - wsp. Najświętszej Maryi Panny z góry Karmel

    Dzień ten będzie dla was dniem pamiętnym i obchodzić go będziecie jako święto dla uczczenia Pana. Po wszystkie pokolenia - na zawsze w tym dniu świętować będziecie (Wj 12,14).

    Gdybyście zrozumieli, co znaczy: Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary, nie potępialibyście niewinnych. Albowiem Syn Człowieczy jest Panem szabatu» (Mt 12,7-8).


    Pascha. Wyzwolenie z niewoli. Bóg przechodzi i wyzwala. Jest to dzień pamiętny, który nie może być zapomniany i wymaga szczególnej liturgii. W całym Starym Testamencie Bóg przypomina swojemu ludowi o tym zbawczym wydarzeniu. Tylko się strzeż bardzo i pilnuj siebie, byś nie zapomniał o tych rzeczach, które widziały twe oczy: by z twego serca nie uszły po wszystkie dni twego życia, ale ucz ich swych synów i wnukówWyście widzieli, co uczyniłem Egiptowi, jak niosłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do Mnie

    Nie zapomnieć, by zachować wierność i miłość. By nie utracić własnej tożsamości. 

    Wobec zarzutu faryzeuszów odpowiedź Jezusa jest kategoryczna: Syn Człowieczy jest Panem szabatu. Dla nas, wykraczając poza dzisiejszy ewangeliczny epizod, Jezus jest Kimś więcej, niż tylko Panem szabatu. On jest także Panem poniedziałku, wtorku... jest Panem naszego życia. Jego słowa urzekły nas. Jego obietnice napełniają nadzieją. Powtarzamy za św. Pawłem - dla mnie żyć, to Chrystus. On jest Panem naszego życia. Trudno sobie wyobrazić życie bez Niego. Trudno byłoby żyć.


1. Czy pamięć o wydarzeniach z dziejów narodu jest dla mnie ważna? 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz