zachód słońca

zachód słońca

poniedziałek, 13 grudnia 2021

Poniedziałek 3. Tygodnia Adwentu - wsp. św. Łucji

    Widzę go, lecz jeszcze nie teraz, dostrzegam go, ale nie z bliska: wschodzi Gwiazda z Jakuba, a z Izraela podnosi się berło. Ono to zmiażdży skronie Moabu, a także czaszki wszystkich synów Seta (Lb 24,17).


    Lud Izraela, po wejściu do Ziemi Obiecanej, dociera do granic Moabu. Balak, król Moabu, wzywa swojego wróżbitę Balaama, aby ten przeklął Izraela, życzył mu nieszczęścia i w ten sposób zmusił Izraelitów do odwrotu.

    Balaam, pod natchnieniem Boga, zaczyna jednak wyśpiewywać pochwałę Izraela, co więcej, zapowiada narodziny niezwykłego króla, w pierwszym rzędzie prawdopodobnie Dawida, który pokona lud Moabu.

    Ta historia może nam pokazać, że często złe pragnienia, które kierujemy ku innym ludziom, obracają przeciwko nam samym. Nasze ludzkie pragnienia często nie pokrywają się z pragnieniami Boga. 

    Kierując się egoizmem lub obawami, próbujemy osiągnąć rzeczy, które są dają nam złudne poczucie szczęścia czy bezpieczeństwa, ale w swojej istocie są niezgodne z tym, czego Bóg dla nas pragnie. 

    Ta historia powinna nas nauczyć zaufania wobec Boga, który poprowadzi nas drogą, która jest dla nas najlepsza. Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami - śpiewaliśmy w psalmie. 

    Spotkanie Jezusa z przedstawicielami świątyni wskazuje na to, co jest fundamentem każdego dialogu. Dialog jest możliwy i autentyczny tylko wtedy, gdy po obu stronach istnieje jasna intencja i szczere poszukiwanie prawdy. Jezus stanął wobec tych, którym na prawdzie nie zależało i których celem było osłabienie nauczania Jezusa, którego uznawał lud. Jezus nie odpowiada na zadane pytanie, ale sam zadaje pytanie, które odsłania te złe intencje i zamiary, które pokazuje, że z tymi ludźmi dialog nie jest możliwy.


1. Czy moje pragnienia są Bożymi pragnieniami?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz