zachód słońca

zachód słońca

piątek, 21 lipca 2023

Piątek 15. Tygodnia Zwykłego

    Przemówił Pan w Egipcie do Mojżesza i Aarona takimi słowami: "Ten miesiąc będzie dla was początkiem miesięcy. Będzie on dla was pierwszy wśród miesięcy roku (Wj 12,1-2).


    Księga Wyjścia ukazuje nam niezwykłą noc - noc paschalną, która jest świętowana każdego roku. Relację autora natchnionego kończą słowa: Zachowujcie ten nakaz jako zwyczaj wasz i waszych synów na wieki. Kiedy wejdziecie do kraju, który zgodnie ze swą zapowiedzią da wam Pan, zachowujcie ten obrzęd

    Dla narodu żydowskiego świętowanie Paschy było nie tylko wspominaniem wyzwolenia spod egipskiego jarzma, ale także przeżywanie za każdym razem na nowo ręki Boga, który prowadzi i wyzwala swój lud z niewoli - tu i teraz. 

    Rzymianie bardzo dobrze rozumieli tę rzeczywistość, dlatego kiedy zbliżała się żydowska Pascha, prokuratorzy, mieszkający zazwyczaj w Cezarei Nadmorskiej (Filipowej), przenosili się do Jerozolimy: zamieszki przeciwko rzymskiej okupacji były gwarantowane, ponieważ Pascha, wyzwolenie, zawsze jest dzisiaj!

    Dla nas, uczniów Jezusa, Pascha - wyzwolenie człowieka dokonała się w tajemnicy Jego śmierci i zmartwychwstania. To było prawdziwie wyzwalające przejście Boga przez historię świata i historię każdego człowieka. W każdej Eucharystii, pamiątce paschalnej wieczerzy Chrystusa, wspominamy i urzeczywistniamy tę tajemnicę.


    Czy Eucharystia jest dla mnie doświadczeniem przechodzenia ze śmierci do życia?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz