zachód słońca

zachód słońca

środa, 19 lipca 2023

    Ukazał mu się wtedy w płomieniach płonącego krzaka wysłannik Pana. Zauważył, że chociaż krzak płonął, nie spalał się (Wj 3,2).

    Uwielbiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś to przed uczonymi i mądrymi, a odsłoniłeś małym (Mt 11,25b).


    Zdarzenie, w którym uczestniczy Mojżesz, doświadczenie płonącego krzewu i objawienie Boga jest fundamentalnym momentem w życiu Mojżesza. Bóg objawia mu swoje imię i sprawia, że Mojżesz doświadcza tajemniczej obecności, która będzie mu odtąd towarzyszyć na zawsze. Mojżesz został wezwany do zdjęcia butów, aby stanąć w obecności Boga.

    Mojżesz poznaje osobiście Boga, którego z pewnością znał ze słyszenia: Jestem Bogiem ojca twego, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Ja będę z tobą.

    Umocniony tym doświadczeniem Mojżesz podejmie swoją misję: idź przeto teraz i wyprowadź mój lud, Izraelitów, z Egiptu

    Historia objawienia Boga w gorejącym krzewie zrodziła bardzo wiele interpretacji, łącznie z próbami magicznych i kabalistycznych wyjaśnień. Kiedy człowiek próbuje zrozumieć tylko swoim umysłem znaczenie Słowa, może odejść bardzo daleko.

    Dzisiejsza Ewangelia jest pewnym kluczem, który pozwala dotknąć tajemnicy Bożego objawienia. Tylko ci, którzy potrafią stanąć przed Bogiem w prostocie serca, zdjąć przed Nim buty i stanąć w pokorze, mogą zobaczyć mały kawałek nieba. 


1. Czy towarzyszy mi doświadczenie Bożej obecności?

1 komentarz: