zachód słońca

zachód słońca

wtorek, 25 lipca 2023

Wtorek 16. Tygodnia Zwykłego, Święto św. Jakuba Apostoła

    Ciągle bowiem jesteśmy wydawani na śmierć z powodu Jezusa, aby życie Jezusa objawiło się w naszym śmiertelnym ciele (2 Kor 4,11).

    Jezus rzekł: «Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić?» Odpowiedzieli Mu: «Możemy». On rzekł do nich: «Kielich mój pić będziecie (Mt 20,22-23a).


    Lituria zaprasza nas, byśmy skupili naszą uwagę na świadectwie wiary, stawiając przed nami św. Jakuba, który przelał swoją krew za Mistrza pijąc Jego kielich. 

    Dziś wiele osób doświadcza wielkiego głodu duchowości. Znają dzieła wielkich mistyków, podejmują wiele działań w duchu miłosierdzia, ale mają poczucie, że wciąż nie weszli w Tajemnicę. 

    Wejście w Tajemnicę jest możliwe, kiedy nasze serce przyjmuje styl życia Jezusa. Udawanie, że wchodzi się w wiarę, a jednocześnie prowadzenie życia dalekiego od Niego, czyni niemożliwym spotkanie z Bogiem. 

    Naśladować Jezusa, to nie tyle powtarzać Jego słowa czy czynić Jego cuda, ale dawać swoje życie tak, jak On je dawał. Ten, kto prawdziwie naśladuje Jezusa, daje swoje życie. 


Czym dla mnie dzisiaj jest oddawanie życia w imię Chrystusa, mój udział w Jego kielichu?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz