zachód słońca

zachód słońca

piątek, 29 września 2023

Piątek 25. Tygodnia Zwykłego, Święto świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała

    Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących nad Syna Człowieczego (J 1,51).


    Trudno jest mówić o aniołach. Czy są istoty mityczne, czy rzeczywiste? Na pewno dzisiaj stały się modne. Możemy tracić czas na myślenie i zastanawianie się nad istotą aniołów, nad ich kategoriami i chórami. Niestety, często patrzymy na niebo według idei zaczerpniętej z ziemi - widzimy Boga otoczonego dworem aniołów, na wzór królewskich i prezydenckich dworów, pełnych posłańców, urzędników i sekretarzy. 

    I można w tym wszystkim zapomnieć, że istota naszej wiary leży gdzie indziej - w tajemnicy Wcielenia Bożego Syna. Bóg stał się człowiekiem. Od tego momentu zbawienie nie rozgrywa się na wysokościach, ale w naszym codziennym życiu.

    Aniołowie mówią nam przede wszystkim o Bogu, który chce naszego dobra, który troszczy się o nas. Moc Boża (Gabriel), Bóg uzdrawia (Rafał) - mówią nam o Bogu, który jest z nami i dla nas, który chce naszego życia i naszego szczęścia, bo Któż jest jak Bóg (Michał).


1. W jaki sposób oddaję cześć Aniołom?Brak komentarzy:

Prześlij komentarz