zachód słońca

zachód słońca

czwartek, 14 marca 2024

Czwartek 4. Tygodnia Wielkiego Postu

    Bardzo szybko odwrócili się od drogi, którą im nakazałem, i utworzyli sobie posąg cielca ulanego z metalu i oddali mu pokłon, i złożyli mu ofiary, mówiąc: "Izraelu, oto twój bóg, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej"» (Wj 32,8).


    Naród izraelski miał wiele okazji w swojej historii, aby zobaczyć Boga działającego w ich życiu. Niejednokrotnie znajdowali się na krawędzi zagłady i zostali cudownie ocaleni. To doświadczenie jednak nie sprawiało, że trwali w wierności zawartemu Przymierzu. 

    Nasze życie jest podobne do życia ludu Izraela. Mamy doświadczenie wielkiej bliskości Boga, który był umocnieniem w przeciwnościach, a mimo to dzisiaj inne bożki (władza, pieniądze, praca, zazdrość, pornografia...) wkraczają w nasze życie, wypełniają nasze serca i nie pozostawiają miejsca dla Boga. Tak właśnie jest.

    Z pewnością w naszym życiu zostaliśmy obdarzeni wieloma darami od Boga. I najprawdopodobniej nie zawsze byliśmy wystarczająco wdzięczni. Albo nawet odwracaliśmy się od nich plecami, odmawialiśmy ich przyjęcia lub marnowaliśmy je. 

    Czas Wielkiego Postu jest wielkim zaproszeniem, by na nowo spojrzeć na Boże dary i wrócić do Boga.


Jacy bogowie skradają dzisiaj moje serce?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz