zachód słońca

zachód słońca

piątek, 15 marca 2024

Piątek 4. Tygodnia Wielkiego Postu

    I Mnie znacie, i wiecie, skąd jestem. Nie przyszedłem sam z siebie, lecz jest Ktoś prawdomówny, kto Mnie posłał. Wy Go nie znacie. Ja Go znam, bo jestem od Niego i On Mnie posłał (J 7,28b-29).


    Czy naprawdę znamy Jezusa? Jego współcześni myśleli, że Go znają, ponieważ wiedzieli, skąd pochodził, znali Jego rodzinę, wiedzieli co robił i mówił. Dziś także wiele możemy wiedzieć o Jezusie. Ale czy wiedza wystarczy, aby naprawdę poznać Jezusa, głęboką tajemnicę Jego osoby? 

    Paweł VI 29 listopada 1970 r. wyznał, kim był dla niego Jezus Chrystus: "Ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego. Ty jesteś objawicielem niewidzialnego Boga, pierworodnym wszelkiego stworzenia, fundamentem wszystkiego. Ty jesteś Panem ludzkości. Jesteś Odkupicielem: urodziłeś się, umarłeś i zmartwychwstałeś dla nas. Ty jesteś centrum historii i świata. Ty jesteś Tym, który nas zna i kocha. Jesteś towarzyszem i przyjacielem naszego życia. Jesteś człowiekiem bólu i nadziei. Jesteś tym, który musi nadejść i który pewnego dnia będzie naszym sędzią i, mamy nadzieję, naszym szczęściem. Nigdy nie skończę o Tobie mówić. Jesteś światłem i prawdą, a nawet więcej, jesteś "drogą, prawdą i życiem...

    Jesteś początkiem i końcem: alfą i omegą. Jesteś królem nowego świata. Ty jesteś tajemnicą historii. Ty jesteś kluczem do naszego przeznaczenia. Jesteś pośrednikiem; mostem między ziemią a niebem. Jesteś Synem Człowieczym, ponieważ jesteś Synem Bożym, wiecznym, nieskończonym.

    Jesteś naszym Zbawicielem. Jesteś naszym największym dobroczyńcą. Jesteś naszym wybawicielem. 

    Czy odważyłbyś się publicznie powiedzieć, kim jest Jezus i co to wyznanie Jezusa oznacza w twoim praktycznym życiu? Może się zdarzyć, że przeczytałeś wiele książek i wysłuchałeś wielu przemówień, ale Jezus wciąż jest dla ciebie nieznany. Poznajesz Jezusa, gdy wchodzisz z Nim w kontakt w modlitwie, w przeżywaniu sakramentów oraz w medytacji i kontemplacji Jego Słowa. To tam Jezus objawia ci, kim naprawdę jest.


W jaki sposób staram się poznawać i pogłębiać moją relację z Jezusem? 

    

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz