zachód słońca

zachód słońca

czwartek, 21 maja 2015

Czwartek VII Tygodnia Wielkanocy

     Ojcze Święty, nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał (J 17, 20 - 21).

     Jedność uczniów jest ważna dla Jezusa, skoro modli się o nią tuż przed swoją śmiercią.
To coś jak testament. Ale nie jest to zwyczajna jedność. Dziś bardzo łatwo ulec pokusie jedności, która opiera się na fałszywym fundamencie odejścia od prawdy. Pojawia się synkretyzm, pomieszanie prawdy z fałszem. Na jednym ołtarzu oddaje się cześć Buddzie, Mahometowi i Jezusowi, bo to takie ekumeniczne. 


    Jezus modli się o jedność uczniów na wzór jedności jaka jest między Nim i Ojcem. Dwie Osoby Boskie stanowią jedno. Jest to możliwe, bo jednoczy ich osobowa Miłość - Duch Święty. Modlitwa o jedność uczniów jest modlitwą o Ducha Świętego dla Jego uczniów. 

     Nie jest możliwe budowanie jedności na zewnątrz, jeżeli nie ma w nas Ducha Świętego, jeżeli człowiek nie jest świątynią Ducha Jedności. Budować jedność w Kościele to przede wszystkim dbać o swoje zjednoczenie z Bogiem. 

1. Czy dbam o osobistą więź z Jezusem?
2. Jakie jest moje wyobrażenie jedności Kościoła? 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz