zachód słońca

zachód słońca

poniedziałek, 15 czerwca 2015

Poniedziałek XI Tygodnia Zwykłego - wsp. bł. Jolanty

    Słyszeliście, że powiedziano: "Oko za oko i ząb za ząb!" A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi! Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz! (Mt 5,38 - 40).

     Prawo odwetu może łudzić poczuciem sprawiedliwości. Wydaje się proste w swojej istocie i bardzo czytelne. Gdyby jednak człowiek zaczął je stosować w praktyce, świat stałby się miejscem ślepców, ludzi bezzębnych i połamanych. Prawo odwetu nie jest sprawiedliwością. 

     Jezus pokazuje inną perspektywę - ustąp, odstąp, nadstaw policzek. Nie oznacza to jednak zawsze uległości totalnej, która powoduje niszczenie ludzkiej godności.

     Najlepszy przykład daje On sam. Postawiony przed Sanhedrynem i uderzony przez sługę najwyższego kapłana, nie nadstawia drugiego policzka. Stawia opór złu: jeśli źle powiedziałem, udowodnij, co było złego, a jeżeli dobrze, to dlaczego mnie bijesz? 

     Nie będzie jednak odpłacał złem na zło: na zdradę nie
odpowie zdradą, lecz przebaczeniem, wobec oprawców nie będzie przeklinał, lecz się za nich modlił. Pięknie tą postawę Jezusa, a zarazem postawę, do której jesteśmy zaproszeni, wyraża autor listu do Rzymian: nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Odpowiadając dobrem złu wytrąca się broń z ręki. Odpowiadając złem nie pokonuje się zła - człowiek zostaje zwyciężony przez zło. Dlatego  św. Paweł jeszcze mocniej powie: Nikomu złem za złe nie odpłacajcie. 

1. Jakie reaguję na doświadczane zło?
2. Jak sobie radzę z emocjami "odpłacenia tym samym"


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz