zachód słońca

zachód słońca

czwartek, 15 października 2015

Czwartek 28 Tygodnia Zwykłego - wsp. św. Teresy od Jezusa

        Biada wam, uczonym w Prawie, bo wzięliście klucze poznania; samiście nie weszli, a przeszkodziliście tym,  którzy wejść  chcieli (Łk 11,52).

    Dopiero co zakończył się dzień Edukacji Narodowej - w polskiej tradycji nazywany często dniem nauczyciela. Dziś szczególne słowo dociera do każdego, kto ma wpływ na kształtowanie u innych spojrzenia na świat. 

     Posiedli klucz poznania - wielcy myśliciele, pisarze, uczeni, politycy, przedstawiciele wielkich mediów, ale również całkiem zwyczajnie - rodzice, nauczyciele, księża...

    W kontekście Chrystusowego Biada wam trzeba postawić sobie pytanie o to, jak korzystamy z owego klucza poznania. Jakie postawy u dziecka kształtuję jako nauczyciel, rodzic, katecheta? Czy otwieram nim drugiego człowieka na Boga i na drugiego człowieka?

     Jeżeli w tym oddziaływaniu wychowawczym blokuję, zamazuję drogę do Pana Boga, jeżeli moje życie nie wskazuje na Boga, słowo Biada  powinno poruszyć moje serce... Przecież już w sakramencie chrztu każdy został włączony w nauczycielską misję Chrystusa.

1. Jak wypełniam swoje obowiązki wypływające z udziału w nauczycielskim posłannictwie Chrystusa?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz