zachód słońca

zachód słońca

czwartek, 3 grudnia 2015

Czwartek I Tygodnia Adwentu - wsp. św. Franciszka Ksawerego

    Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie każdy, który Mi mówi: Panie, Panie!, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki (Mt 7,21.24-27).

    Jedną z naszych cech narodowych jest na pewno umiejętność prowizorki. Jakoś to będzie, może się uda... Czasem wystarczy przypudrować, by dobrze wyglądało. Nawet z dumą potrafimy powtarzać, że prowizorki mają się najlepiej. Miało być na chwilę, a wciąż służy...

     Przypowieść Pana Jezusa przeczy takiemu podejściu do życia. Prowizorka prowadzi do katastrofy. Dom - życie oparte na prowizorce, na piasku, bez solidnego fundamentu, runie, chociaż doskonale przez jakiś czas będziemy maskować pęknięcia i niedoskonałości. 

     Zbudować życie na skale, na solidnym fundamencie, by potrafiło przetrwać burze. Tak nakazuje roztropność. Oprzeć życie na Bogu - podpowiada pierwsze czytanie: Pan jest wiekuistą Skałą! To budowanie na Skale to wypełnianie Jego woli.

     Problem zasadniczy to poznać wolę Pana.  A zatem trzeba słuchać. Nie wystarczy jednak samo poznanie - trzeba podjąć trud wypełniania woli Bożej. W ten sposób człowiek staje się sprawiedliwym - czyni to, co należy czynić. Wierność sprawiedliwości daje poczucie solidnego oparcia, jak mówi prorok Izajasz Bóg kształtuje charakter stateczny w pokoju. 

      Prowizorki, opieranie się na ludzkich zabezpieczeniach, które przypominają piaski, musi prowadzić do upadku. Prowizorka nie daje poczucia pewności, dlatego człowiek nie może być spokojny. 

1. Co jest fundamentem mojego życia?
2. W jaki sposób staram się rozpoznawać wolę Boga?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz