zachód słońca

zachód słońca

niedziela, 24 stycznia 2016

III Niedziela Zwykła

    W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana. Zwinąwszy księgę oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Nim utkwione. Począł więc mówić do nich: Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli (Łk 4,16 - 21).

    W synagodze w Nazarecie Jezus daje nam bardzo przekonujący przykład czytania Słowa Bożego. Pismo to dla niego nie tylko wspomnienie czegoś, co było. Ono odnosi się do teraźniejszości. Dotyka także mojego serca. Dziś spełniły się te słowa Pisma. Jeżeli tak potrafimy odczytywać Boże słowo, sprawiamy, że staje się ono aktualne i współczesne.

    Każdy z nas, należący do Ludu Wybranego, Ludu Bożego, jest wezwany, do nadania tekstowi biblijnemu statusu „dziś”. Święty Paweł mówi nam dzisiaj Wszyscy zostaliśmy napojeni jednym Duchem – pijemy z tego samego źródła, mamy tego samego niezastąpionego przewodnika – Ducha Świętego. Tylko pod Jego natchnieniem możemy właściwie odczytać Biblię. 

1. Czy czytam Pismo Święte?
2. Czy odnoszę Słowo do swojego życia?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz