zachód słońca

zachód słońca

poniedziałek, 14 marca 2016

Poniedziałek V Tygodnia Wielkiego Postu

    Rzekli do Niego faryzeusze: Ty sam o sobie wydajesz świadectwo. Świadectwo Twoje nie jest prawdziwe. W odpowiedzi rzekł do nich Jezus: Nawet jeżeli Ja sam o sobie wydaję świadectwo, świadectwo moje jest prawdziwe, bo wiem skąd przyszedłem i dokąd idę. Wy zaś nie wiecie, ani skąd przychodzę, ani dokąd idę. Wy wydajecie sąd według zasad tylko ludzkich  (J 8, 13 - 15).

    Fascynował. Wzbudzał emocje. Nie pozwalał pozostać wobec siebie obojętny.  I tak jest do dziś. Jedni Jego dzieje i dzieła, które czynił ustawiają na półkach z bajkami, ładnymi i wzruszającymi, ale tylko bajkami. Inni całkowicie Jego słowu podporządkowują swoje życie.  Czy On jest wiarygodny? 

     Odczytać Ewangelię przez pryzmat potwierdzenia wiarygodności Jezusa. Odczytać Jego słowa i czyny przez pryzmat spełnionych zapowiedzi proroków, nadziei Abrahama. Zobaczyć dzieło zbawienia, narodzenie, śmierć i zmartwychwstanie w świetle spełnionych proroctw, oczekiwań. Okryć fundament własnej wiary. Być może przeciwnikom Jezusa zabrakło takiego spojrzenia...

1. Czy potrafię uzasadnić swoją wiarę w Jezusa?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz