zachód słońca

zachód słońca

piątek, 31 stycznia 2020

Piątek III Tygodnia Zwykłego - wsp. św. Jana Bosko

    Mówił dalej: «Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy nasienie kiełkuje i rośnie, on sam nie wie jak (Mk 4,26-27). 

    Jesteśmy powołani, by iść za Jezusem, naśladować Go i głosić Ewangelię słowem i życiem. I nie jest to łatwe zadanie, z czego zdajemy sobie sprawę. W tej drodze za Jezusem mamy swoją rolę i On również ma swoje zadania. O własnych siłach nadążenie za Nim nie jest możliwe. Beze Mnie nic nie możecie uczynić. 

   Przypowieść o ziarnku gorczycy ukazuje ową rolę Boga w naszym życiu. On jest tym, który daje wzrost, który sprawia, że nasienie Królestwa w naszym życiu może kiełkować i rosnąć, by wydać owoc. To On daje ożywczą łaskę. 

   Są chwile, kiedy musimy się zatrzymać, odpocząć. Kiedy śpimy zasiane ziarno słowa kiełkuje, nie wiadomo jak. Budzimy się z nowymi pomysłami i energią. Zaczynamy rozumieć to, co jeszcze niedawno wydawało się niezrozumiałe. 

   Wykonując uczciwie nasze zadania, karmiąc się Słowem, otwierając serce na łaskę, siejąc i dbając o uprawioną ziemię, pozwólmy również Bogu wykonać Jego zadanie. Przypomina nam o tym również św. Paweł: Ja siałem, Apollos podlewał, lecz Bóg dał wzrost. Otóż nic nie znaczy ten, który sieje, ani ten, który podlewa, tylko Ten, który daje wzrost - Bóg (1Kor 3,6-7). On jest najważniejszy. Często o tym zapominamy.

1. Czy nie próbuję bez łaski zdobywać doskonałość?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz