zachód słońca

zachód słońca

poniedziałek, 13 stycznia 2020

Poniedziałek I tygodnia - okres zwykły

    Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!» (Mk 1,14-15).

    Ewangelia zaprasza nas do nawrócenia. 

     Nawrócenie oznacza wdzięczne przyjęcie daru wiary i życie nim każdego dnia. Oznacza uznanie Jezusa za Pana. To odkryć Chrystusa we wszystkich wydarzeniach ludzkiej historii, także własnej historii. Uznać, że On jest Panem ludzkich dziejów: ich Początkiem, Centrum i Kresem, że przez Niego wszystko zostało odkupione i w Nim osiąga swoją pełnię. 

     Nawrócić się, to żyć nadzieją. Każdy grzech, każda ludzka niegodziwość i zło, sama śmierć, zostały pokonane. Nawrócić się, to żyć miłością - ku Bogu i ku ludziom.

     Jezus ogłasza dobrą Nowinę, Ewangelię o odkupieniu człowieka. Dobrą Nowinę o Bogu, a można powiedzieć sam Bóg jest dobrą Nowiną. Bóg - Abba, Bóg bogaty miłosierdziem.

1. Czy widzę działanie Boga w mojej historii życia?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz