zachód słońca

zachód słońca

niedziela, 1 marca 2020

I Niedziela Wielkiego Postu

   Wtedy Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A gdy przepościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, odczuł w końcu głód. (...) «Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem».9...) «Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, jest przecież napisane: Aniołom swoim rozkaże o tobie, a na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień».(...) «Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon» (Mt 4,1-2.3b.6.9).

   Pustynia. Miejsce oczyszczenia, miejsce kuszenia, ale jednocześnie miejsce objawienia Bożej miłości. Pustynia - miejsce, gdzie zawsze można zacząć od nowa. Pustynia - miejsce, które obnaża naszą słabość i kruchość, a jednocześnie wielkie pragnienie i tęsknotę za Bogiem. Bogiem, który na pustyni potrafi nas odnaleźć i ukochać.     

   Zaufać Bogu i karmić się Jego Słowem. Nie ma innej drogi, by skutecznie odrzucać zło. Trzy pokusy pustyni, których doświadcza Jezus: wykorzystaj to, kim jesteś, dla własnej korzyści, użyj swojej wiary, aby sprawdzić swojego Boga, zaufaj własnej ambicji i sięgnij po władzę...

   Zły duch zawsze atakuje w tych trzech kierunkach. Celem jest zniszczenie fundamentu. 

   Siłą Jezusa jest Słowo. Boże Słowo jest jedynym źródłem zaufania i relacji do Boga. 

   Pokusy zawsze się pojawią. Nie da się ich uniknąć. Nie można ich ani ignorować, ani się ich bać. Poprzez zawierzenie Bogu i Jego Słowo możemy stawić im czoła. 

1. Jak się zachowuję w chwilach pokusy? 
    

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz