zachód słońca

zachód słońca

środa, 11 marca 2020

Środa II Tygodnia Wielkiego Postu

  Oni rzekli: «Chodźcie, uknujemy zamach na Jeremiasza!... Chodźcie, uderzmy go językiem, nie zważajmy wcale na jego słowa!» (Jr 18,18).

   On ją zapytał: «Czego pragniesz?» Rzekła Mu: «Powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w Twoim królestwie jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie». Odpowiadając Jezus rzekł: «Nie wiecie, o co prosicie (Mt 20,21-22a).

   Królestwo Boże. Wielu próbowało nadać mu ziemskie rysy, wielu dla jego tworzenia potrafiło przelewać krew, walcząc mieczem. Jeszcze inni próbowali podkreślać jego wielkość poprzez zewnętrzny wymiar: przepych, splendor, złoto, purpurę i pałace. 

   Jezus ukazuje jednak inny obraz. W Jego królestwie nie ma miejsca dla karierowiczów, dla tych, którzy pragną zabiegać o wygodne miejsca i posiadać wpływy. W tym królestwie nie są przyznawane honorowe miejsca. 

   To Królestwo dla tych, którzy szukają zbawienia, a nie zajmują się pozorami. Przyjęcie Ewangelii związane jest z koniecznością stawienia czoła troskom, wymaga poświęcenia i ofiary. 

   I nie jest to łatwe, nigdy nie było. Ten, który żyje i głosi Boże przesłanie, musi się liczyć z odrzuceniem, sprzeciwem i gniewem. Nawet przez najbliższych i tych, którzy wydawali się przyjaciółmi. Biada prorokom, których świat by oklaskiwał.

   Zaufanie do Boga i Boże Słowo są wystarczającą siłą, by pokonywać przeciwności i przeszkody. Droga Jeremiasza, droga Jezusa, warta jest podjęcia - prowadzi ku Bogu. 

1. Jakie są moje oczekiwania wobec Boga?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz