zachód słońca

zachód słońca

wtorek, 10 marca 2020

Wtorek II Tygodnia wielkiego Postu

   Choćby wasze grzechy były jak szkarłat, jak śnieg wybieleją; choćby czerwone jak purpura, staną się jak wełna (Iz 1,18b).

   Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią (Mt 23,3).

   Wielki Post. Nawrócenie. Bóg pragnie okazywać miłosierdzie. 

   Jesteśmy zaproszeni, by czynić dobro. Szczególnie wobec uciśnionych, odrzuconych, potrzebujących i smutnych. Jesteśmy wzywani nieustannie do porzucenia ścieżek zła, choćby zło, w którym mamy udział, było niewielkie. 

   Bez względu na wielkość naszego grzechu, Bóg przebacza, jeżeli widzi skruchę serca, które prosi o miłosierdzie. 

   Nasze życie ma stawać się świadectwem dla innych. Świadectwem działania Boga, zbawczego działania i miłosierdzia. 

   W służbie wiary możemy ofiarować innym życie czyste, atrakcyjne, życie, które zachwyca i przyciąga. To jest możliwe tylko na drodze wierności Bogu, na drodze codziennych obowiązków i wysiłków, spełnianych w prawdzie. Nawet, kiedy inni tego nie czynią. 

   Tylko wówczas nasze życie może stać się zaczynem i  światłem dla innych. 

1. czy nie usprawiedliwiam swoich grzechów postępowaniem innych?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz