zachód słońca

zachód słońca

wtorek, 24 marca 2020

Wtorek IV Tygodnia Wielkiego Postu

   Następnie zaprowadził mnie z powrotem przed wejście do świątyni, a oto wypływała woda spod progu świątyni w kierunku wschodnim, ponieważ przednia strona świątyni była skierowana ku wschodowi (Ez 47,1).

   Było święto żydowskie i Jezus udał się do Jerozolimy. W Jerozolimie zaś jest przy Owczej Bramie sadzawka, nazwana po hebrajsku Betesda, mająca pięć krużganków (J 5,1-2).

   Słowo pełne symboli. 

   Ezechiel postawił mnie u wejścia do świątyni. W kontekście Wielkiego Postu słyszę słowa podziwu nad świątynią. Słyszę również Jezusa, który utożsamia siebie ze świątynią - zburzcie tę świątynię... 

   On jest świątynią, z której wypływają życiodajne wody. Z Jego boku przebitego na krzyżu wypłynie krew i woda dla naszego zbawienia. 

   Wody świątyni płyną na wschód, ku Morzu Martwemu. Zasolone wody Morza Martwego, w których nie może rozwijać się życie, zostają napełnione życiodajną wodą. Życie ogłasza swój triumf nad śmiercią. Życie jest silniejsze niż śmierć. 

   Brama Owcza. Na święto Paschy zostanie zabity Baranek. W Jerozolimie. Zburzona zostanie świątynia, a wodo popłynie z Jego boku. Woda i Krew. Woda oczyszczenia i Krew wybawienia. 

   U Bramy Owczej Baranek dokonuje kolejnego znaku - wybawia człowieka z niewoli noszy. Ten, który był noszony na noszach, teraz sam niesie nosze. 

   Nieszczęsne nosze - symbol zniewolenia, grzechu człowieka. Mogą uwięzić na stałe, kiedy człowiek nie chce zanurzyć się w ożywczych wodach Świątyni. Oto wyzdrowiałeś. Dlatego nie grzesz już więcej, aby ci się coś gorszego nie przydarzyło... 

   Świątynia, Owcza Brama, Woda Życia, Baranek...

1. Czy podejmuję walkę z moim grzechem?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz