zachód słońca

zachód słońca

piątek, 3 kwietnia 2020

Piątek V Tygodnia Wielkiego Postu

  Tak, słyszałem oszczerstwo wielu: «Trwoga dokoła! Donieście, donieśmy na niego!» Wszyscy zaprzyjaźnieni ze mną wypatrują mojego upadku: «Może on da się zwieść, tak że go zwyciężymy i wywrzemy swą pomstę na nim!» Ale Pan jest przy mnie jako potężny mocarz; (Jr 20,10-11a).

   Porwali kamienie, aby Go ukamienować. Odpowiedział im Jezus: «Ukazałem wam wiele dobrych czynów pochodzących od Ojca. Za który z tych czynów chcecie Mnie ukamienować?» (J 10,31-32).

    Jeremiasz wobec oszczerstw i pułapek, jakie zastawiano na niego, doświadczał pokusy, by zrezygnować. Przeciwnicy próbowali skutecznie zniechęcić go na drodze wierności prorockiej misji. Ale mimo pokusy nie poddaje się, doświadczając w przeciwnościach obecności Boga.  

   Jezus, od samego początku publicznej działalności, natrafia na przeszkody. Jego męka i śmierć nie była kwestią ostatnich dni - Wielkiego Czwartku i Wielkiego Piątku. Opór wobec głoszonej przez Niego Ewangelii narastał wraz z rosnącą sławą Nauczyciela z Nazaretu.

   Kamienie w rękach stają się znakiem, że czas dyskutowania i zniechęcania się zakończył. Przychodzi moment siłowej konfrontacji. 

   Człowiek dopiął swego - religijny człowiek potrafi zabić Boga, jeżeli Bóg nie mieści się w ramach jego wyobrażeń i oczekiwań. 

1. Jak reaguję na przeciwności?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz