zachód słońca

zachód słońca

poniedziałek, 27 kwietnia 2020

Poniedziałek III Tygodnia Wielkanocy

   Oni zaś rzekli do Niego: «Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boże?» Jezus odpowiadając rzekł do nich: «Na tym polega dzieło [zamierzone przez] Boga, abyście uwierzyli w Tego, którego On posłał»(J 6,28-29).

   Ewangelia wg św. Jana nie jest łatwą lekturą. Czasem może się wydawać, że na zadane pytanie Jezus odpowiada, jakby nie rozumiał pytającego i jego problemu. 

   Często na naszej drodze wiary jesteśmy gotowi wiele uczynić.  Czasem widać to w różnych miejscach - wielkie pomniki, pamiątkowe tablice, a czasem po prostu hojny gest, aby wesprzeć jakąś budowę, remont. To jest ważne. Potrzebujemy zewnętrznych znaków. Może jednak nie zawsze aż tak wielkie są potrzebne.

   Ale kiedy oni pytali, co mogą, co powinni uczynić, Jezus nie wskazał im żadnego dzieła. A może wskazał dzieło, którego wciąż nie rozumiemy - uwierzyć w Tego, którego Bóg posłał

    Przyjąć Jezusa jako Zbawiciela to najważniejsze dzieło naszego życia. 

1. Jak postrzegam moje życie wiarą?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz