zachód słońca

zachód słońca

poniedziałek, 13 kwietnia 2020

Poniedziałek w Oktawie Wielkanocy

   Dawid ... jako prorok, który wiedział, że Bóg przysiągł mu uroczyście, iż jego Potomek zasiądzie na jego tronie, widział przyszłość i przepowiedział zmartwychwstanie Mesjasza, że ani nie pozostanie w Otchłani, ani ciało Jego nie ulegnie rozkładowi (Dz 2,30-31).

   A Jezus rzekł do nich: «Nie bójcie się! Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech idą do Galilei, tam Mnie zobaczą» (Mt 28,10).

   Śmierć Jezusa, jej forma, okrucieństwo, stanowiły trudność w przyjęciu prawdy, że On, umęczony na krzyżu jest obiecanym Mesjaszem i Zbawicielem. Piotr staje przed Żydami i daje świadectwo. Nie odwołuje się jednak do osobistego doświadczenia spotkania ze Zmartwychwstałym. Wskazuje na fundament wiary Żydów - Boże Słowo. 

   W Jezusie wypełnia się Boży plan zbawienia. Cierpienie i śmierć Jezusa nie były zwycięstwem przeciwników Jezusa, ale spełnieniem Bożego planu zbawienia. Również zmartwychwstanie należy do tego planu. Tylko tak mogły wypełnić się Pisma. potrzeba wiary, aby odczytać zapowiedzi Starego Testamentu z perspektywy wydarzeń Paschy Jezusa. 

   W poranek wielkanocny Piotr i Jan biegli do grobu. Chcieli się upewnić, że ciało martwego Jezusa tam jest. Znaleźli Jego szaty. To skłoniło ich do wiary, zrozumieli to, o czym mówiły Pisma i co Jezus wiele razy im przypominał: Mesjasz będzie wydany, zabity, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie. Zobaczyli znaki i uwierzyli Słowu. 

   Kobiety również szły do grobu, aby namaścić martwe ciało. Spotkały Zmartwychwstałego. Stają się świadkami i niosą nowinę o zmartwychwstaniu do uczniów. 

   Ci, którzy wydali Jezusa na ukrzyżowanie, znowu spiskują. Próbują oszukać siebie i innych, nie wytrzymując konfrontacji z rzeczywistością pustego grobu. Nie byli w stanie przyjąć Bożego Słowa z ust Jezusa, nie dziwi więc, że  nie są zdolni, aby zaakceptować fakt Jego zmartwychwstania. 

   Przyjęcie ewangelicznego orędzia wymaga otwartości i zaufania wobec Boga. Wymaga pokory, aby w pokornym i ubogim Jezusie z Nazaretu, Synu cieśli, jak Go nazywali, zobaczyć Mesjasza i Zbawiciela. A oni nie byli zdolni, by się otworzyć na tę prawdę. Nie mogli też pozostać obojętni na fakt pustego grobu. Tworzą kłamstwo, które ma wyjaśnić pusty grób i odrzucić prawdę o zmartwychwstaniu. 

1. Czy potrafię uzasadnić swoją wiarę w Jezusa Zmartwychwstałego?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz