zachód słońca

zachód słońca

sobota, 25 kwietnia 2020

Sobota II Tygodnia Wielkanocy - Święto św. Marka Ewangelisty

   Bóg wszelkiej łaski, Ten, który was powołał do wiecznej swojej chwały w Chrystusie, gdy trochę pocierpicie, sam was udoskonali, utwierdzi, umocni i ugruntuje (1P 5,10).

   I rzekł do nich: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony (Mk 16,15-16).

   Łaska. Ludzki wysiłek, staranie i rzetelność są ważne, ale bez łaski nic nie można zrobić. Często nasz aktywizm, zaangażowanie, czasem charakter osoby sprawiają, że zapominamy, że to Duch Święty jest źródłem życia wspólnot i Kościoła. 

   Zgodzić się na łaskę, to zaakceptować własną słabość i niemożliwości. Wtedy można doświadczyć Jego mocy, światła. 

   Prawdy o Zmartwychwstaniu Jezusa nie można zatrzymać dla siebie. Chrześcijanie są zaproszeni, aby głosić Dobrą Nowinę o Jezusie, który dokonuje odkupienia całego człowieka. 

   Znaki będą towarzyszyć. Ale najważniejszym znakiem jest Miłość. To ona była swoistym "dowodem tożsamości" wspólnot chrześcijańskich. Ta miłość miała konkretny wymiar - wymiar solidarności.

1. Jakie jest moje doświadczenie Bożej łaski?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz