zachód słońca

zachód słońca

piątek, 1 maja 2020

Piątek III Tygodnia Wielkanocy - wspomnienie św. Józefa rzemieślnika

   «Panie - odpowiedział Ananiasz - słyszałem z wielu stron, jak dużo złego wyrządził ten człowiek świętym Twoim w Jerozolimie. I ma on także władzę od arcykapłanów więzić tutaj wszystkich, którzy wzywają Twego imienia». «Idź - odpowiedział mu Pan - bo wybrałem sobie tego człowieka za narzędzie. On zaniesie imię moje do pogan i królów, i do synów Izraela. I pokażę mu, jak wiele będzie musiał wycierpieć dla mego imienia» (Dz 9,13-16).

    Trzykrotnie Dzieje Apostolskie opowiadają o nawróceniu Szawła, który stał się Pawłem Apostołem. 

   Można koncentrować się na szczegółach relacji, upadku z konia, reakcji tych, którzy mu towarzyszyli, wielkim świetle i głosie, który słyszał. 

   Dużo ważniejsze wydaje się jednak zobaczenie procesu, który dokonał się w życiu Szawła. Z zaciekłego wroga stał się gorliwym głosicielem. Ten sam wysiłek, który wkładał w zwalczanie uczniów Jezusa, od zdarzenia pod Damaszkiem zaangażował w apostolstwo. Wszystkie jego myśli, słowa i działania skupiają się na tym jednym - głosić, że Chrystus jest Odkupicielem człowieka. 

   Paweł nie koloryzuje, nie ukrywa swojej przeszłości. Stara się sprawić, by to, co było złe, wstydliwe, błędne, teraz służyło większej chwale Boga. 

   Mamy tendencje do ukrywania wstydliwej przeszłości, naszych wstydliwych sekretów. A one czasem wracają w najmniej spodziewanym momencie, by uderzyć w nas z całą mocą. Święty Paweł uczy nas stawania w prawdzie.

   Bóg zna prawdę o nas i wszystkie sekrety naszego serca. Ma też niezbędny klucz, który sprawia, że możemy się przemienić. 

   Ananiasz, po ludzku, jest bardzo ostrożny. Trudno uwierzyć, że człowiek może się aż tak zmienić. Z prześladowcy stać się apostołem. Ale jest posłuszny poleceniu, które otrzymał od Pana. 

   Potrzebujemy ludzkich pośredników na drodze wiary. Szaweł też potrzebował Ananiasza. Każdy chrześcijanin może być takim pośrednikiem. Może dotknąć właściwej struny, wcisnąć odpowiedni guzik, pomoże przejrzeć i zmienić życie. 

1. Jak podchodzę do mojej przeszłości? Czy potrafię stawać w prawdzie?

1 komentarz: