zachód słońca

zachód słońca

sobota, 9 maja 2020

Święto Matki Bożej Królowej Szkół Pobożnych

   Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego
(Dz 1,14).

    Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja». I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie (J 19,26-27).

   Święty Józef Kalasancjusz, przyjmując imię zakonne Maryję obrał za swoją Patronkę. Od tego momentu podpisywał się Józef od Matki Bożej.

   W imię zakonu wpisał również imię Maryi - Zakon Kleryków Regularnych Ubogich Matki Bożej Szkół Pobożnych.

   Naśladował św. Jana, który wziął Maryję do siebie. Świadectwa życia Józefa Kalasancjusza potwierdzają, że posiadał szczególne nabożeństwo do Maryi, to Jej poświęcił nabożeństwo Koronki Dwunastu Gwiazd. 

   W najtrudniejszym momencie dla Zakonu, kiedy został on zredukowany, przyszłość powierzał w Jej ręce i od Niej otrzymał obietnicę, że dzieło nie ulegnie zniszczeniu. 

   Od tamtego czasu Maryja towarzyszy nam, pijarom, a także naszym wychowankom, jako najlepsza Matka i Królowa Szkół Pobożnych. 

   Trwać z Nią na modlitwie i zapraszać Ją, zabierać Ją do swojego życia, aby wzrastać w łasce i jak najlepiej wypełniać posłannictwo kalasantyńskie. Niech Ona wstawia się za nami, wypraszając świętość swoim dzieciom.

1. Czy mam swoją ulubioną modlitwę maryjną?


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz