zachód słońca

zachód słońca

niedziela, 24 maja 2020

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

    Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. Kiedy uporczywie wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli: «Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? (Dz 1,9-11).

   Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata» (Mt 28,19-20).

   Święty Mateusz nie zwraca uwagi na nieobecność, odejście Pana. To święty Łukasz maluje obraz wniebowstąpienia. Mateusz podkreśla zupełnie coś odwrotnego - Jezus zostaje z uczniami. Zostaje na zawsze. W innej postaci, ale wciąż jest obecny. 

   Pozostaje, ale już nie jest tym, który czyni i głosi. Prosi, aby Jego uczniowie wyruszyli w drogę, dokonywali dzieł i głosili Dobrą Nowinę. 

   Ewangelia głoszona przez świętego Mateusza od pierwszych kart jest Dobrą Nowiną o Emanuelu - Bogu z nami. To świadectwo obecności Jezusa w świecie poprzez wspólnotę Kościoła. Ewangelia rozpoczyna swoją przygodę w świecie.

    Nie wystarczy już wiedzieć, że Bóg jest z nami, że jest Emanuelem. Trzeba iść i głosić: Bóg jest z wami!

   Trzeba iść i spotykać innych, odkrywać każdego dnia miejsca, osoby i twarze, w których On wciąż jest obecny.

1. Jak widzę możliwość swojego zaangażowania w ewangelizację?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz