zachód słońca

zachód słońca

środa, 3 czerwca 2020

Środa IX Tygodnia Zwykłego - wspomnienie świętych Karola Lwangi i towarzyszy męczenników

   Paweł, z woli Boga apostoł Chrystusa Jezusa, [posłany] dla [głoszenia] życia obiecanego w Chrystusie Jezusie. Z tej właśnie przyczyny przypominam ci, abyś rozpalił na nowo charyzmat Boży, który jest w tobie przez nałożenie moich rąk. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i trzeźwego myślenia. (2 Tm 1,1.6). 

   
   Paweł zachęca Tymoteusza do rozpalenia na nowo Bożego daru. To słowa skierowane do każdego z nas.

   Światowa pandemia wyzwoliła w naszej świadomości wiele lęków i obaw. Informacje o zgonach, społeczna izolacja, która uchroniła przed masowością zachorowań i zgonów, pozwala widzieć nasze życie jako dar niesiony w kruchych dłoniach. 

    Dzisiaj stopniowo świat wraca do normalności. Znoszone są ograniczenia. To czas, kiedy powinniśmy ożywić na nowo dar życia otrzymany od Boga. Ożywić naszą wiarę Bogu, nasze zaufanie w Jego opiekę. Możemy obudzić nasze serca do dziękczynienia za dar życia. Możemy prosić Boga, aby o nas wciąż dbał. 

   Paweł mówi o sobie: Apostoł Jezusa Chrystusa, posłany do głoszenia życia... Mamy ten sam obowiązek - głosić życie, które jest w Jezusie Chrystusie.  

   Od Niego otrzymujemy łaskę po łasce.  Naszym zadaniem jest podniesienie na duchu tych, którzy poprzez ostatnie miesiące zwątpili, wiele stracili. Ukazać im miłosierne ramiona Ojca, poprzez pomoc słabszym, potrzebującym, ubogim, tym, którzy stracili pracę, a czasem także bliskich. 

 1. Jakie działania pozwalają mi przezwyciężać lęki, a nie są brakiem roztropności?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz