zachód słońca

zachód słońca

piątek, 19 czerwca 2020

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa

   Uznaj więc, że Pan, Bóg twój, jest Bogiem, Bogiem wiernym, zachowującym przymierze i miłość (Pwt 7,9a).

   W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu (1J 4,9).

   Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawić (Mt 11, 27b).

   Wszechmocny, Najwyższy, Święty... 

   Na różny sposób można określać imię Boga. Najpiękniejszą definicję podaje św. Jan - Bóg jest Miłością. 

   Te słowa pomagają zobaczyć, kim jest Jezus, ten, który jest równy Ojcu, który jest Synem Bożym - jest Miłością. 

   Bóg objawił nam swoją miłość w najpełniejszy sposób, kiedy posłał swojego Syna na świat, aby ten został przez Niego odkupiony. 

   Jezus posyła po swoim Zmartwychwstaniu Ducha Świętego.

   Człowiek stał się świątynią Ojca, Syna i Ducha Świętego. 

   Jezus jest nam najbliższy. Żył jako człowiek, pracował i cierpiał jako jeden z nas, mówił do nas. Swoje życie poświęcił człowiekowi i za człowieka je oddał. 

   Przez swoją śmierć i zmartwychwstanie wciąż wlewa w ludzkie serce nadzieję i ukazuje źródło życia i szczęścia. 

    Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa to swoista lekcja: Musicie kochać tak, jak Ja was umiłowałem. Niech wasze serca, wypełnione miłością, Bożą miłością, żyją miłością. Niech wszystko, co robicie w życiu, rodzi się z miłości.  

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz