zachód słońca

zachód słońca

niedziela, 7 czerwca 2020

Uroczystość Trójcy Przenajświętszej

    A  Pan zstąpił w obłoku, i [Mojżesz] zatrzymał się koło Niego, i wypowiedział imię Jahwe. Przeszedł Pan przed jego oczyma i wołał: «Jahwe, Jahwe, Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność (Wj 34, 5- 6).

   Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi! (2 Kor 13,13).

  Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne (J 3,16).

    Stajemy przed tajemnicą. 

   Możemy próbować dotknąć jej rozumem, sięgając po teologię. Z uwzględnieniem ograniczoności ludzkiego umysłu, teologowie w rozumowy sposób próbują mówić o Bogu, który jest nieskończony. 

   Możemy próbować dotknąć Boga poprzez doświadczenie mistyczne. O tym mówi nam dzisiaj pierwsze czytanie. Mojżesz, w oparciu o dekalog, podejmuje drogę na górę. Jest to wysiłek ascetyczny. I dotyka chmury, ciemności. Wypowiada Boże imię i może doświadczyć objawienia się Tego, który jest miłosierny, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność

   Bóg jest Niezmierzony, Wszechmogący. Bóg jest Miłością, jest wszystkim. Bóg jest Ojcem, Opatrznością. Bóg rzeczywiście tym wszystkim jest. 

  Ale jak się z takim Bogiem spotkać? 

  Nawet pojęcie Ojciec może mieć dla kogoś zabarwienie negatywne. Czasem jest także pojęciem abstrakcyjnym – bo ktoś nigdy nie doświadczył obecności ojca.

A przecież można o Bogu mówić zupełnie inaczej. Bardzo prosto. A Bóg staje się bliski. 
* Bóg jest skałą – ponieważ mnie wspiera (mam doświadczenie solidnej skały);
* Bóg jest złotem, ponieważ mnie sporo kosztuje; 
* Bóg jest horyzontem, bo jest bezgraniczny;
* Bóg jest nawet ciemnością, bo Go nie rozumiem;
* Bóg jest światłem - rozświetla moje drogi;
* Bóg jest igłą - zszywa moje rozdarcia;
* Bóg jest gumką - wymazuje moje grzechy.

1. Jaki obraz Boga nosisz w sercu?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz