zachód słońca

zachód słońca

czwartek, 23 lipca 2020

Czwartek XVI Tygodnia Zwykłego - Święto św. Brygidy, patronki Europy

   Tymczasem ja dla Prawa umarłem przez Prawo, aby żyć dla Boga: razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża. Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie (Ga 2,19-20).

   Ja jestem krzewem winnym, wy - latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić (J 15,5).

   W czasach, kiedy podkreślany jest indywidualizm, święty Paweł ukazuje inną drogę: zrezygnować z siebie, wybrać Jezusa, aby odzyskać siebie. 

   Tylko w Jezusie jest zbawienie dla każdego człowieka. 

   Bardzo pragniemy być wolni. Wolni od... Nieważne, że stając się wolni od Boga, poddajemy się interesom władzy, zdominowani pragnieniem bogactwa, że podążamy za tak wieloma idolami, którzy wyrastają na drogach naszego życia. 

   Święty Paweł ukazuje, że osoba Jezusa jest WSZYSTKIM - w procesie utożsamiania się z Jezusem osiągamy pełnię człowieczeństwa. Stajemy się sobą. 

   Żyjąc wiarą w syna Bożego odzyskujemy własną tożsamość. Bóg nigdy nie pozbawia nas tego, kim jesteśmy, ale zwiększa naszą zdolność do stawania się tym, do czego jesteśmy powołani. 

   Chrystus zaprasza nas, abyśmy w Nim żyli. Odpowiedzieć na o pragnienie, to czerpać życie z ŻYCIA. Owoce pojawią się w nas, bo miłość zawsze przynosi owoce. 

   Święta Brygida, patronka Europy, z tego zjednoczenia z Chrystusem czerpała siły, by stać się apostołem Ewangelii. Miała wpływ na społeczeństwo swoich czasów, na papieży, szlachetnie urodzonych i ludzi prostych. 

1. Być sobą - co to dla mnie znaczy?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz