zachód słońca

zachód słońca

piątek, 24 lipca 2020

Piątek XVI Tygodnia Zwykłego - wspomnienie św. Kingi

   I dam wam pasterzy według mego serca, by was paśli rozsądnie i roztropnie. (Jr 3,15).

   Wy zatem posłuchajcie przypowieści o siewcy! Do każdego, kto słucha słowa o królestwie, a nie rozumie go, przychodzi Zły i porywa to, co zasiane jest w jego sercu (Mt 13,18-19).

    Zaproszenie do nadziei. W czasie, kiedy wysiłki jednych niweczone są przez innych, kiedy dobro zagłuszane jest złem. Kiedy pojawia się zagubienie, czasem zwątpienie i rozczarowanie. Kiedy trzeba szukać uzasadnienia dla własnej nadziei. 

   Bóg kieruje do nas słowo, w którym zapewnia, że wciąż jest obecny pośród swego ludu i się nim opiekuje. Czuwa nad swoją winnicą i wciąż posyła pasterzy według swojego serca. 

   Słyszeć i nie rozumieć Słowa. Dziś, pośród wielkiego zgiełku, hałasu słów, całego szumu informacji i opinii, trudno nawet usłyszeć, a co dopiero rozumieć. 

   Największe zakłócenia nie pochodzą jednak z zewnątrz. Tym, co przeszkadza nam słyszeć i rozumieć, to nasze wewnętrzne "szumy": lęki, niepokoje, zabieganie, troski, nasz egoizm, pragnienie posiadania, pycha. Jesteśmy chwiejni. 

   W każdym z nas, dzięki Bożej łasce, jest miejsce, gdzie rzucone ziarno, może wzrastać i wydać plon. Toczymy wewnętrzną walkę z przeciwnościami, usuwając kamienie, pokonując ciernie, dbając o odpowiednie nawodnienie łaską, aby Słowo wydobywało z nas to, co najlepsze. 

1. Czy potrafię budzić w sobie nadzieję?

   

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz