zachód słońca

zachód słońca

czwartek, 30 lipca 2020

Czwartek XVII Tygodnia Zwykłego

   Zstąpiłem więc do domu garncarza, on zaś pracował właśnie przy kole. Jeżeli naczynie, które wyrabiał, uległo zniekształceniu, jak to się zdarza z gliną w ręku garncarza, wyrabiał z niego inne naczynie, jak tylko podobało się garncarzowi (Jr 18,3-4).

   Jesteśmy zaproszeni wraz z Jeremiaszem, aby obserwować. Warsztat garncarza, glina, garncarskie koło i siedzący przy nim człowiek. 

   Pierwsze, co można zobaczyć, to siła i sprawność garncarza. Jest wykwalifikowanym rzemieślnikiem, sprawnym i inteligentnym. Doskonale wie, co robi, dobrze zna materiał, którym się posługuje, ma nad nim całkowitą władzę. Może zniszczyć każde naczynie, które mu nie odpowiada i dalej urabiać glinę. Poddając się wyobraźni i realizując plan, garncarz tworzy niepowtarzalne dzieło sztuki. 

   Glina. Nie ma formy ani życia. Jest materiałem, który odzwierciedla nieporządek, sama w sobie jest niczym. To dzięki dłoniom garncarza, które nadają jej kształt, przemienia się w dzieła godne zachwytu. To on ją urabiał, przetwarzał, polerował, nadawał kształt. 

    Garncarskie koło. Ułatwia pracę garncarzowi. Na nim kładzie glinę, by powoli nadawać jej wymarzony kształt. 

   W tym obrazie z warsztatu Bóg ukazuje nam swoją pracę. Bóg pracuje w mojej historii. Kształtuje mnie, kształtuje każdego człowieka. Nadaje wymarzony kształt.

   Czasem glina jest elastyczna, poddaje się sprawnym dłoniom, a innym razem stawia opór, nie chce się poddać silnym dłoniom. Odrzuca projekt Boskiego garncarza. Nie zraża się naszym oporem - On wie, z czego jesteśmy utworzeni, pamięta, że jesteśmy prochem

   Czasami zapominamy o tej rzeczywistości, ale Bóg zawsze o niej pamięta. Może działać tak, jak chce i kiedy chce, szanując naszą wolność. On jest Sprawiedliwy i Miłosierny. Możemy oddać się w jego ręce.

   Garncarskie koło to nasze okoliczności życia, środowisko, bagaż rodzinnej historii. Garncarskie koło jest takie, jakie jest. Bóg nie szuka innego, wprawia w ruch to, co jest, aby stwarzać niepowtarzalne dzieła.  

1. Czy widzę działanie Boga w historii mojego życia?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz