zachód słońca

zachód słońca

sobota, 25 lipca 2020

Święto św. Jakuba Apostoła

     Odpowiadając Jezus rzekł: «Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić?» Odpowiedzieli Mu: «Możemy». On rzekł do nich: «Kielich mój pić będziecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej i lewej, ale dostanie się ono tym,  dla których  mój Ojciec je  przygotował» (Mt 20,22-23).

   Święty Jakub stał się modny. Jego szlak tętni życiem - wielu zdąża do Santiago, by na drodze św. Jakuba szukać duchowego wzrostu i odkrywać dar łaski i spotkania z Chrystusem.

   Dziś jesteśmy zaproszeni, aby skoncentrować naszą uwagę na osobie świętego Jakuba, pierwszego z grona Dwunastu, który przelał krew za Chrystusa. Kielich Mistrza stał się jego udziałem, jak zadeklarował. 

   To daje jasny przekaz. Naśladowanie Mistrza to nie  tyle powtarzanie Jego słów czy znaków, ale oddawanie życia, jak On to uczynił. 

   W rozeznawaniu tego, co jest chrześcijańskie, ostatecznym kryterium jest zawsze krzyż - oddanie życia. 

   Można dużo wiedzieć o Jezusie, o życiu duchowym, modlitwie, ascezie, znać wiele teologicznych traktatów, a jednocześnie nie wejść w "tajemnicę" Jezusa. 

   Aby wejść w "tajemnicę" Jezusa, potrzeba nagiąć serce ku sposobowi życia Jezusa, przyjąć Jego system wartości, Jego spojrzenie na życie. 

1. W czym wyraża się moje oddawanie życia?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz