zachód słońca

zachód słońca

piątek, 28 sierpnia 2020

Piątek XXI Tygodnia Zwykłego - wsp. św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła


    Nie posłał mnie Chrystus, abym chrzcił, lecz abym głosił Ewangelię, i to nie w mądrości słowa, by nie zniweczyć Chrystusowego krzyża. Nauka bowiem krzyża głupstwem jest dla tych, co idą na zatracenie, mocą Bożą zaś dla nas, którzy dostępujemy zbawienia (1 Kor 1,17-18).


    Wielu chwali się swoją wiedzą, mądrością, wynikami testów IQ. Człowiek rozszerza swoje horyzonty, zdobywa dziedziny, które do niedawna były nieznane, wiele dziedzin nauki rozwija się tak dynamicznie, że nie potrafimy nadążyć.

    A jednocześnie człowiek ignoruje mądrość Bożą. 

    Mądrość Boża, objawiona w pełni w Jezusie Chrystusie, nie mówi o fizyce, chemii czy innych dziedzinach nauki. Mądrość Boża ukazuje prawdę o tym, jak żyć, jak umieć zaakceptować różne okoliczności życia, które nas dotykają. 

    Jezus w swojej mądrości, w swoim przesłaniu, wskazuje nam drogę, którą powinniśmy podążać, ucząc nas, jak nadać każdej rzeczy wartość... jaką wartość powinniśmy nadać relacjom z innymi, relacjom z Bogiem. 

    Mówi o wierności, cierpieniu, uczciwości, przyjaźni, przekupstwie, kłamstwie, prawdzie, śmierci, pieniądzach... i będzie nam mówił o miłości, przebaczeniu, prostocie, czystości serca, sprawiedliwości, dobroci, czułości, wrażliwości...

    Uczy nas żyć tym samym życiem, które prowadził, które niesie ze sobą krzyż, to znaczy wyrzec się wszystkiego, co jest dalekie od Jezusa, ale co kończy się nie na krzyżu, ale w zmartwychwstaniu do życia pełnego szczęścia.

1. Czy staram się odkrywać w życiu mądrość Bożą?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz